Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd og fælles elevråd

Elevråd

Elevrådet taler på elevernes vegne i samarbejde med skolens ledelse og lærere. På den måde varetager elevrådet elevernes interesser. Elevrådet bliver valgt ved en demokratisk proces i klasserne. Der vælges én elevrådsrepræsentant fra hver klasse samt en suppleant. 

Fra skoleåret 2018/2019 implementerede vi på Kirstinedalsskolen en tutorordning i forbindelse med vores elevråd. Det vil sige, at eleverne fra 3. - 9. klasse er repræsenteret i elevrådet med én elev  fra hver klasse. 5., 6. og 7. årgang fungerer som tutor-årgange for henholdsvis 0., 1. og 2. årgang. De vil sørge for, både før og efter elevrådsmøderne, at hente og videregive informationer. Dette tiltag er stadig i udvikling.

Vi afholder elevrådsmøder én gang om måneden. Derudover vil formand og næstformand være repræsenteret ved udvalgte skolebestyrelsesmøder. 

Fælles elevråd

Vores elevråd skal derudover vælge to repræsentanter til Køge Kommunes fælles elevråd. Fælles elevrådet består af to repræsentanter fra hver skole i Køge Kommune. Fælles elevrådet udarbejder høringssvar til politikker, planer og lignende, der berører folkeskoleelever i Køge Kommune.