Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inkluderende fællesskaber

Inkluderende fællesskaber på Kirstinedalsskolen

"Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes - det er en egenskab ved fællesskabet" (Bent Madsen 2011).

Vores samværsregler er grundstenen for skolen og er afgørende for vores arbejde med at skabe et inkluderende fællesskab. 

Tegning og beskrivelse af Kirstinedalsskolens samværsregler

På Kirstinedalsskolen vil vi gerne lykkes med at skabe en inkluderende skole, fordi vellykket inklusion som et fælles ansvar. Det handler om fællesskab og relationer, om at være sammen, lære sammen og trives sammen på lige vilkår. Hvis vi vil skabe en inkluderende skole, må vi betragte skolen som et fællesskab, hvor elever og forældre indgår som vigtige ressourcer, hvor det pædagogiske personale samarbejder fagligt, er veluddannede og har opdateret viden om inklusion og inkluderende læringsmiljøer.

På Kirstinedalsskolen tager vi udgangspunkt i Køge Kommunes strategi for inkluderende fællesskaber. I Køge Kommune er det en grundlæggende værdi, at alle børn og unge har ret til at indgå i inkluderende og meningsfulde fællesskaber. 

Det betyder, at:

  • Vi ønsker, at alle børn oplever at være en aktiv og betydningsfuld del af et inkluderende børnefællesskab, der rummer den forskellighed og mangfoldighed, som også afspejler sig i det øvrige samfund. 
  • Vi ønsker, at alle børn og unge i det inkluderende fællesskab udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at tackle en kompleks og foranderlig verden, således at de opnår de nødvendige redskaber til at indgå i et demokratisk samfund.
  • Vi ønsker, at alle børn i det inkluderende fællesskab møder og oplever en grundlæggende værdi, respekt og forståelse - samt en egen oplevelse af mestring og læring, der giver dem mod og livslyst i deres videre færd i livet.

 

På Kirstinedalsskolen mener vi, at arbejdet med læringsmiljøet kan sikre fokus på helheden i læringssituationen fremfor på den enkelte elev, og indsatsen bliver dermed fællesskabsorienteret fremfor individuel. Det betyder, at:

  • Læringsmiljøet tilrettelægges, så hvert enkelt barn oplever en grundlæggende oplevelse af at være holdt af og blive mødt med accept, omsorg og nysgerrighed for dets oprindelige intentioner.
  • Læringsmiljøet tilrettelægges, så børnene trives og opnår et læringsmæssigt tilfredsstillende udbytte ved at blive mødt med passende krav og udfordringer, der passer til det enkelte barn.
  • Læringsmiljøet organiseres, så der er en sammenhæng og genkendelighed mellem de forskellige arenaer, som børnene er i. Det betyder både i forbindelse med overgange, miljøskift, nyt personale og i skellet mellem holddeling og klasseundervisning. 

Det er et fælles ansvar, hvor både ledelse, det pædagogiske personale, elever og forældre alle skal byde ind med tillid, motivation, lydhørhed og lyst til samarbejde.