Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen

Kirstinedalsskolen er Køge Kommunes næststørste folkeskole, aktuelt med et elevtal på ca. 554 elever fordelt på 0.-9. klasse samt 4 tale-/høreklasser.

På Kirstinedalsskolen lægger vi stor vægt på at eleverne trives, og at de formår at indgå i et fællesskab. Det kan være det lille fællesskab med den/de nærmeste venner i klassen, på årgangen eller i det store fællesskab på skolen.

Vi har fire samværsregler, som eleverne lærer at mestre;

Her vises et billede af Kirstinedalsskolens samværsregler

På Skolen har vi etableret venskabsklasser, hvor små og store elever mødes og laves aktiviteter på tværs af årgangene. I frikvartererne skal eleverne være ude, og eleverne fra 7. - 9. klasse kan få tilladelse til at forlade skolens område (kræver skriftligt samtykke fra forældrene).

Kirstinedalsskolen har uddannede elevmæglere, som er med til at hjælpe eleverne til at tackle uenigheder, inden de bliver til deciderede konflikter.

Vi lægger stor vægt på fagligheden, der er afgørende for at vores elever bliver rustet til at klare sig i den verden, som de skal være aktive medborgere i. Vi arbejder med det 21. århundredes kompetencer, så eleverne ikke kun bliver trænet i færdigheder, men også bliver skærpet på deres kompetencer i deres tid på Kirstinedalsskolen.