Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

På Kirstinedalsskolen finder vi både analog- og digitalmobning uacceptabelt. Vi arbejder hele tiden dels med at forebygge mobning og dels med at stoppe og afhjælpe ubehagelige oplevelser, der er opstået som følge af mobning.

Forebyggelse af mobning
Forebyggelse af mobning og anden krænkende adfærd samt konstruktiv konfliktløsning skal indgå som en naturlig del af skolens undervisning. I undervisningen skal børnenes erfaring og forslag inddrages, når der arbejdes med emner om trivsel, mobning og relaterede emner.
Det er trods alt eleverne, som ligger inde med ekspertisen på dette område, og hvis de initiativer, som skolen sætter i værk, senere skal sætte spor hos eleverne, er det vigtigt, at de føler, at de har medindflydelse på forløbet. Erfaringerne viser, at børnene har mange forslag og ideer til, hvordan trivslen kan øges.

1., 3. og 5. årgang
På 1., 3. og 5. årgang arbejder klasserne med digital dannelse og har fokus på hvilken adfærd, der accepteres på sociale medier. Her kommer skolens SSP -lærer ud og varetager undervisningen. På 3. årgang får vi også besøg fra SSP-sekretariatet Køge, som holder et oplæg på et forældremøde om digital trivsel.

4. årgang
På 4. årgang får alle elever et kursus i konflikthåndtering og elevmægling. Desuden kan klasselæreren kontakte skolens inklusionsvejledere eller SSP-lærere, som i samarbejde med både klassens lærere samt eleverne kan arbejde med aktuelle mobbeproblematikker i klassen via egentlig trivselsforløb. Der kan f.eks. iværksættes elevmægling mellem elever.

6. årgang
På 6. årgang deltager alle klasser i ”social pejling”, som styres af SSP-sekretariatet Køge. Dette omhandler flertalsmisforståelser, og de sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning/snus, rusmidler, alkohol og kriminalitet har vist sig at reducere risikoadfærden, herunder også digital mobning og billeddeling.
Derudover udarbejder klassens lærere i samarbejde med skolens ressourceteam pædagogiske handleplaner for både faglige og sociale problemstillinger for klasser og elever i vanskeligheder. Målet med de pædagogiske handleplaner er at kvalificere og målrette det pædagogiske arbejde, i forhold til elevernes faglige udvikling og trivsel blandt andet gennem løbende evalueringer.